Ihr Sprachdienstleister für Albanisch in Bonn 
 
 

Për mbrojtën e të dhënave zbatohen dispozitat e ligjeve përkatëse të BE-së dhe RF Gjermane.

Të dhënat tuaja do të ruhen vetëm për periudhën kohore të vendosur nga administrata e entit tatimor.

 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos